სიმონ ხოჯევანიშვილი

0.00 ( 0 votes )
Price is negotiable
Contact 577243488
Created by
0.00 ( 0 votes )

Description

შემდეგი დასახელების ჯიშები : გოლდენი, ჯონსგოლდი, ჯონსპრინტი, 

შემდეგი დასახელების ჯიშები : გოლდენი, ჯონსგოლდი, ჯონსპრინტი, 

Location

კარალეთი, გორი, საქართველო
Karaleti

Comments

Rating

Quality
Price
Contact with advertiser

Users' reviews

Log-in to add review