სასარგებლო ინფორმაცია

დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების ...

„სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ“, ...

ფრინველის ჯამრთელობა, მისი პროდუქტიულობა, ...

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ...

ეფექტური სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაბამისი ...

          ავოკადო კრემისებური ტექსტურის ხილია, ...

სიდამპლეები ფუტკრის ბარტყის გადამდები ...

„სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ“, „სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამაში“ განაცხადების მიღება დაიწყო. ერთ ბენეფიციარზე თანადაფინანსების მოცულობა შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს უნდა შეადგენდეს, მაგრამ 150 000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.

სააგენტოს თანადაფინანსება შესაძლებელია იყოს 50%-ზე ნაკლები იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის ღირებულება 300 000 ლარს აღემატება . შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა ახალი უნდა იყოს. პროგრამის ბენეფიციარს არ უნდა გააჩნდეს საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ. დეტალური ინფორმაციის გაცნობა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი.