სასარგებლო ინფორმაცია

დაბლობსა და მაღლობში ფუტკრის ოჯახების ...

„სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ“, ...

ფრინველის ჯამრთელობა, მისი პროდუქტიულობა, ...

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ...

ეფექტური სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაბამისი ...

          ავოკადო კრემისებური ტექსტურის ხილია, ...

სიდამპლეები ფუტკრის ბარტყის გადამდები ...

ეფექტური სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის შეძენით არის შესაძლებელი. თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად ზრდის წარმოებული პროდუქტის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს – ამგვარად, ზრდის ფერმერის შემოსავლებსაც. ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება ეფექტური აგრობიზნესის წარმოება!